Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Mực từ chưa pha MG-410

Dạng bột, màu xanh lá cây dưới ánh sáng huỳnh quang.


Mực từ huỳnh quang chưa pha MG-3410 (mực từ chưa pha MG410 & chất phụ gia)

Dạng bột, màu xanh lá cây dưới ánh sáng huỳnh quang.


Bột từ khô màu xám - 1 Gray

Sử dụng trên nền vật liệu sáng


Bột từ khô màu đen - 3A Black

Sử dụng trên nền vật liệu trắng


Bột từ khô màu vàng - 2 Yellow

Sử dụng trên nền vật liệu tối


Bột từ khô màu đỏ - 8A Red

Sử dụng trên nền vật liệu màu đen, xanh


Chất chống ăn mòn AX-52

Chất phụ gia pha với bột từ khô để hỗ trợ trong kiểm tra từ tính và chống ăn mòn


Chất chống tạo bọt khí ZAF-2

Chất phụ gia pha với bột từ khô để hỗ trợ trong kiểm tra từ tính hãm tạo bột khí


Dầu Carier II

Dung dịch pha chung với bột từ khô để tạo thành dung dịch kiểm tra từ tính


Chất phụ gia tổng hợp WA-2B

Chất bột pha vào nước để tạo thành dung dịch để pha với hạt từ


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật