Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Thuốc hiện dạng bột ZP-4B

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang với đèn UV độ nhạy cao, dùng trong Form A


Thuốc hiện khô ZP-9F

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang với đèn UV độ nhạy cao, dùng trong Form D


Thuốc hiện tan trong nước ZP-14A

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang với đèn UV độ nhạy cao, làm sạch bằng nước dùng trong Form B


Chất nhũ hóa Lipophilic ZE-4B

Chất nhũ hóa Lipophilic ZE-4B


Thuốc thấm rửa bằng nước ZL-56

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang với đèn UV độ nhạy cao, level 4, độ nhạy tốt nhất làm sạch bằng nước dùng trong Method A


Thuốc thấm PE ZL-2C

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang với đèn UV độ nhạy cao, level 2, độ nhạy bình thường, sử dụng trong Method D


Thuốc thấm nền nước ZL-4C

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang cùng với đèn UV, sử dụng trong các ứng dụng cơ bản.


Chất phụ gia ZL-5

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang cùng với đèn UV, sử dụng trong các ứng dụng cơ bản.


Chất nhũ hóa Hydrophilic ZR-10B

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang với đèn UV độ nhạy cao, dùng trong Method D, sử dụng để nhũ tương hóa bề mặt


Thuốc thấm rửa bằng nước ZL-15B

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang, được sử dụng trong các hệ thống thẩm thấu, Level 1/2 độ nhạy thấp


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật