Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Thuốc thấm SKL-WP

Là thuốc thấm với dung môi nước không hôi khi sử dụng, những vị trí không sử dụng dầu, dạng bình xịt 450ml


Bút thuốc thấm

Dạng bút dễ sử dụng, kiểm tra lại các vị trí phát hiện khuyết tật hoặc các chi tiết nhỏ


Thuốc thấm SKL-4C

Thuốc thấm có thể làm sạch bằng nước, sử dụng trên bề mặt các vật liệu không bị ô xi hóa: gốm sứ, nhựa, thủy tinh...


Thuốc hiện ZP-5B

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang với đèn UV độ nhạy cao, dùng trong Form C


Thuốc làm sạch SKC-HF

Sử dụng làm sạch bề mặt trước và sau khi kiểm tra, ít mùi và ít nhạy cháy.


Thuốc hiện SKD-S2

Bình xịt với khối lượng 330g/450ml, tạo tương phản các chỉ thị với bề mặt kiểm tra.


Thuốc thấm rửa bằng nước ZL-19

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang, được sử dụng trong các hệ thống thẩm thấu, Level 1 độ nhạy thấp, sử dụng trong Method A


Thuốc thấm rửa bằng nước ZL-60D

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang, được sử dụng trong các hệ thống thẩm thấu, Level 2 độ nhạy trung bình, sử dụng trong Method A


Thuốc thấm rửa bằng nước ZL-67

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang, được sử dụng trong các hệ thống thẩm thấu, Level 3 độ nhạy rất cao, sử dụng trong Method A


Thuốc thấm PE ZL-27A

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang, được sử dụng trong các hệ thống thẩm thấu, Level 3 độ nhạy rất cao, sử dụng trong Method B


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật