Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Dụng cụ so sánh kích thước vết nứt TAM

Dụng cụ so sánh kích thước vết nứt TAM


Dụng cụ so sánh kích thước vết nứt

Dụng cụ so sánh kích thước vết nứt


Khối thép không rỉ kiểm tra khả năng tẩy rửa

Khối thép không rỉ kiểm tra khả năng tẩy rửa


Hệ thống kiểm tra thẩm thấu- Model ZA-1633

Hệ thống với kích thước lớp kiểm tra các mẫu vật lớn và nhỏ, bồn chưa lên đến 27 gallon cho dung dịch, với 9 bước kiểm tra độc lập.


Hệ thống kiểm tra thẩm thấu- Model ZA-1227

Hệ thống với kích thước lớp kiểm tra các mẫu vật lớn và nhỏ, bồn chưa lên đến 10 gallon cho dung dịch, với 6 bước kiểm tra độc lập.


Thiết bị xử lý nước thải- Model Magnapure

Làm giảm lượng FOG (flats, oils, greases) xuống nhỏ hơn 100 ppm. Năng suất làm việc 100/300/600 gallons nước thải/ngày


Thuốc thấm SKL-SP2

Bình xịt với khối lượng 300g/450ml sử dụng để tạo thẩm thấu bề mặt phát hiện các khuyết tật bề mặt trong kiểm tra thẩm thấu (PT)


Thuốc làm sạch SKC-S

Bình xịt với khối lượng 300g/450ml, làm sạch bề mặt trướcvà sau khi kiểm tra


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật