Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Hệ thống siêu âm thép tấm- Model BPE

Hệ thống siêu âm tách lớp hoặc khuyết tật bên trong các cuộn thép. Hệ thống BPE có thể hoạt động độc lập hoặc được tích hợp vào hệ thống kiểm tra m...


Hệ thống siêu âm các chi tiết có hình dạng phức tạp Hydrastar

Sử dụng cánh tay robot để kiểm tra khuyết tật trên chi tiếp có hình dạng phức tạp. Việc kiểm tra được lập trình tự động theo từng công v...


Hệ thống siêu âm dạng Modul- Model VIS

Hệ thống siêu âm tất cả các kênh song song, có thể kiểm tra trực tuyến qua mạng


Hệ thống siêu âm có đường kính nhỏ- Model ROWA 40/60 PAT

Hệ thống siêu âm khuyết tật và đánh giá tự động trên ống nhỏ có đường kính từ 12mm -40mm hoặc 12mm-60mm


Đầu dò thông dụng

Đầu dò thông dụng


Phần mềm UltraDOC

Phần mềm quản lý và phân tích dữ liệu cho thiết bị siêu âm


Phần mềm UltraPIPE

Phần mềm quản lý và phân tích dữ liệu cho thiết bị kiểm tra ống


Phần mềm UltraLOG/UltraLOG 3

Phần mềm đánh giá mối hàn điểm áp lực


Phần mềm Database MANAGER

Phần mềm quản lý dữ liệu cho việc đánh giá và quản lý dữ liệu cho hệ thống kiểm tra mối hàn áp lực


Phần mềm Modul EHT-USLT 2000

Phần mềm phân tích và đo độ xâm nhập liên kết hàn


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật