Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Thiết bị đo độ cứng Vicker kết hợp với Camera- Model TIV

Thiết bị đo độ cứng sử dụng camera kết hợp với đầu đo Vicker đo tốt trên các vật liệu kim loại và phi kim loại. Màn hình màu cảm biến với hiể...


MRS FRU

TESTING INSTRUMENT FOR SIMULTANEOUS MEASURE OF FORCE AND DISPLACEMENT Traces the load displacement diagram and calculate the breaking point / Test loads from...


ARM

A HARDNESS TESTER WHICH REPRESENTS THE MAXIMUM AUTOMATION APPLIED TO A HARDNESS TESTER


EXPLORER

AUTOMATIC HARDNESS TESTER INTEGRABLE INSIDE OF A CNC MACHINE


PRS

HIGH SPEED AUTOMATIC HARDNESS TESTER FOR INDEPENDENT USE OF THE MEASURING HEAD IN PRODUCTION DEPARTMENT AND LINES.


DAKO 300 HIGH TEMPERATURE

HARDNESS TESTING AT HIGH TEMPERATURES IN ACCORDANCE WITH ASTM E 18 AND ISO 6508


JOMINY

AUTOMATIC HARDNESS TESTER FOR JOMINY METHOD IN COMPLIANCE WITH ASTM E18 AND ISO 6508 STANDARDS


MATRIX

AUTOMATIC HARDNESS TESTS ON CRANKSHAFTS AND CAMSHAFTS IN COMPLIANCE WITH ISO 6508 E ASTM E18/E10/E103 STANDARDS


GAS BOTTLE

AUTOMATIC HARDNESS TESTER FOR PRODUCTION LINES. HARDNESS MEASUREMENTS ON GAS BOTTLES OR TUBES


IRHD

IRHD, Micro IRHD, Shore A, D, O, OO. In compliance with ASTM 48 / ASTM 1415 / ISO 7318 / DIN 53519-2 standards.


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật