Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp (CT) chi tiết cơ khí nhỏ & Bo mạch điện tử- Model X|aminer

Hệ thống với độ phân giải 0.5 μm, kích thước vật kiểm tra 510x510mm. Được thiết kế chuyên cho kiểm tra bo mạch điện tử. Góc kiểm tra các chi tiết bo mạch lên...


Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp (CT) chi tiết cơ khí nhỏ & Bo mạch điện tử- Model microme|x

Hệ thống với độ phân giải cao 0.2 μm được sử dụng tốt trong ngành bán dẫn (SMT), kích thước vật kiểm tra 680x635mm . Được thiết kế chuyên cho kiểm tra bo mạc...


Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp (CT) chi tiết cơ khí nhỏ & Bo mạch điện tử- Model Nanome|x

Hệ thống với độ phân giải 0.5 μm, kích thước vật kiểm tra 680x635mm. Được thiết kế chuyên cho kiểm tra bo mạch điện tử, độ tương phản tốt với màn DXR250RT. T...


Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp (CT) chi tiết cơ khí nhỏ & Bo mạch điện tử- Model Nanotom S

Hệ thống chụp ảnh cắt lớp Nano (CT) với năng lượng 180kV/15W, hệ thống được ứng dụng phù hợp trong: khoa học vật liệu, khuôn đúc chính xác hoặc cơ khí Microm...


Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp (CT) chi tiết cơ khí nhỏ & Bo mạch điện tử- Model Nanotom M

Hệ thống chụp ảnh cắt lớp Nano (CT) với 2 lựa chọn Micro CT và Nano CT, 3D. Hệ thống với độ phân giải không gian cao với mẫu lớn. Kiểm tra tự động với quét C...


Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp (CT) chi tiết cơ khí vừa & lớn- Model v|tome|x s

Hệ thống chụp ảnh cắt lớp độ phân giải cao kiểm tra 2D và cắt lớp 3D với 2 lựa chọn ống phóng Micro CT và Nano CT. Ống phống với 2 lựa chọn: 180kV/15W và 240...


Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp (CT) chi tiết cơ khí vừa & lớn- Model v|tome|x m

Hệ thống chụp ảnh cắt lớp độ phân giải cao kiểm tra 2D và cắt lớp 3D với 2 lựa chọn ống phóng Micro CT và Nano CT. Ống phòng 300 kV/500W. Độ phân giải cao <...


Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp (CT) chi tiết cơ khí vừa & lớn- Model v|tome|x L240- L300

Hệ thống chụp ảnh cắt lớp v|tome|x L 300 độ phân giải cao kiểm tra 2D và cắt lớp 3D với lựa chọn ống phóng Micro CT. Ống phòng 300 kV/500Wm các mẫu vật kiểm....


Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp (CT) chi tiết cơ khí vừa & lớn- Model v|tome|x L450

Hệ thống chụp ảnh cắt lớp v|tome|x L 450 độ phân giải cao kiểm tra 2D và cắt lớp 3D với lựa chọn ống phóng Micro CT. Được sử dụng để kiểm tra các vật rất lớn...


Hệ thống X-Ray kiểm tra cắt lớp (CT) chi tiết cơ khí vừa & lớn- Model v|tome|x c

Hệ thống kiểm chụp ảnh cắt lớp CT 3D với ống phóng năng lượng 450 kV, được ứng dụng trong ngành công nghiệp hàng không, thiết bị được thiết kế dễ sử dụng, tố...


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật