Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Hệ thống kiểm tra thẩm thấu- Model ZA-1633

Hệ thống với kích thước lớp kiểm tra các mẫu vật lớn và nhỏ, bồn chưa lên đến 27 gallon cho dung dịch, với 9 bước kiểm tra độc lập.


Hệ thống kiểm tra thẩm thấu- Model ZA-1227

Hệ thống với kích thước lớp kiểm tra các mẫu vật lớn và nhỏ, bồn chưa lên đến 10 gallon cho dung dịch, với 6 bước kiểm tra độc lập.


Thiết bị xử lý nước thải- Model Magnapure

Làm giảm lượng FOG (flats, oils, greases) xuống nhỏ hơn 100 ppm. Năng suất làm việc 100/300/600 gallons nước thải/ngày


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật