Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Đầu dò kiểm tra mối hàn- Bề mặt- Đo độ dẫn điện

Tiêu chuẩn cho các ứng dụng đặc thù: kiểm tra mối hàn, đo dộ dẫn điện, kiểm tra khuyết tật bề mặt


Đầu dò cho kiểm tra ống với vật liệu không nhiễm từ tính

Đường kính: 0.27” –› 1.5 “(6.86mm –› 20.32mm). Chiều dài dây: 19.8m, 24m, 30.5m, 36.5m


Mẫu đối chứng kiểm tra mối hàn

Có 3 khuyết tật vơi chiều sâu khác nhau+0.5mmx4 lớp phủ. Hiệu chuẩn độ nhạy của thiết bị dòng xoáy trong kiểm tra và đánh giá mối hàn


Đầu dò quay để kiểm tra các khuyết tật trong lỗ (Hole)

Đầu dò với nhiều đường kính lựa chọn, phù hợp trong kiểm tra hàng không


Đầu dò sử dụng cho kiểm tra mối hàn (WeldScan probes)

Có 3 khuyết tật vơi chiều sâu khác nhau+0.5mmx4 lớp phủ. Hiệu chuẩn độ nhạy của thiết bị dòng xoáy trong kiểm tra và đánh giá mối hàn


Đầu dò kiểm tra khuyết tật dưới bề mặt

Giá thành rẻ, sử dụng đầu dò kiểm tra mối hàn có thể thay thế phương pháp từ tính trong kiểm tra mối hàn. Kiểm tra và bỏ qua lớp phủ trên vật liệu


Đầu dò sử dụng để kiểm tra bề mặt

Đầu dò với nhiều kích thước khác nhau: đường kính (từ 2.3mm trở lên), chiều dài với nhiều lựa chon, phù hợp các tiêu chuẩn trong kiểm tra hàng không và công....


Đầu dò dạng vòng thường sử dụng trong kiểm tra tự động

Đầu dò với kích thước vòng Ring nhỏ, sử dụng để kiểm tra một sô chi tiết ống, thanh, dây dẫn. Sử dụng được các thiết bị của GE: Mentor EM, Phasec 3D, Phasec...


Đầu dò đo độ dẫn điện của vật liệu

Sử dụng cho các thiết bị kiểm tra dòng xoáy của GE: Mentor EM, Phasec 3D, locator...


Đầu dò RFT cho kiểm tra ống sắt từ

Đường kính: 0.312” –› 0.75 “(7.92mm –› 19.1mm). Chiều dài dây: 65ft (19.8m)


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật