Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Đèn đọc phim - Verlux- Compact 18 (Compact 54)

Sử dụng để kiểm tra nhanh film chụp phóng xạ, đèn ánh sáng xanh


Đèn đọc phim Spectrolux Compact 18 (Compact 54)

Sử dụng để kiểm nhanh film chụp phóng xạ, đèn ánh sáng trắng


Máy đo độ đen Model X-rite 331X

Dải độ đen: 0-4D, nguồn cấp pin sạc


Máy đo độ đen Model X-rite 301X

Dải độ đen: 0-5D, nguồn cấp 220V


Phần mềm Rhythm Report

Rhythm's report generator tool allows you to create customized reports of the findings of your Rhythm software. It increases your productivity—giving you rep...


Phần mềm Rhythm Acquire

GE's Rhythm Radiography (X-ray) software suite combines advanced image acquisition, review and DICONDE compliant data management tools for all X-ray inspecti...


Phần mềm Rhythm Review

Rhythm Acquire: thu nhận dữ liệu, hình ảnh và có thể điều khiển các thiết bị kiểm tra, chuyển dữ liệu qua module Rhrthm Review


Phần mềm Rhythm Archive

Rhythm Acquire: thu nhận dữ liệu, hình ảnh và có thể điều khiển các thiết bị kiểm tra, chuyển dữ liệu qua module Rhrthm Review


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật