Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Camera nội soi công nghiệp- Series 400

Camera nội soi công nghiệp Kiểm tra ống lớn với chiều dài tới 500M


Camera nội soi công nghiệp- Series P374 IS

Pearpoint's P374 IS is an intrinsically safe Pushrod Sewer Camera System certified to EEX ia IIC T6 for Zone 0 Hazardous environments.


Camera nội soi công nghiệp- Model P350

Camera nội soi công nghiệp Kiểm tra ống lớn với chiều dài tới 300M


Camera nội soi công nghiệp- Model P340

Camera nội soi công nghiệp Kiểm tra ống lớn với chiều dài tới 30M


Camera kiểm tra bồn bể, kiểm tra dưới nước- Model Cazoom 6.2

3 lựa chọn đường kính camera khác nhau (70, 100, 140mm). Vật liệu camera: Al, SS, Ti .Có thể làm việc dưới nước tới 45m nước, chịu phóng xạ/ bức xạ cao.


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật