Chất tiếp âm ứng dụng đặt biệt - Model Shear Gel

Ứng dụng đặt biệt

  • Sử dụng cho đầu dò thẳng 0° sóng ngang
  • Nhiệt độ:  4 to 32°C

Product Downloads

Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật