Chất tiếp âm ứng dụng cho nhiệt độ cao - Model Sono 900

Ứng dụng cho nhiệt độ cao

  • Là chất kết dính cứng dán chặt đầu dò vào vật liệu
  • Nhiệt độ: 316 đến 360 ° C

Product Downloads

Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật