Chất tiếp âm ứng dụng cho nhiệt độ cao - Model Pyrogel 100

Ứng dụng cho nhiệt độ cao

  • Phù hợp kiểm tra trên mặt đất
  • Duy trì thời gian 15 giây, đủ thời gian đo và đọc kết quả
  • Phù hợp cho tất cả các vật liệu kim loại
  • Nhiệt độ: -45 đến 429°C

Product Downloads

Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật