CAT#6. AUTOMATIC WELD SIZE WELD GAGE

Đo độ cao đỉnh mối hàn đấu đầu và mối hàn góc. Đo độ lớn chân mối hàn góc

Product Downloads

Download Language File Type
Welding Gauge Brochure English PDF
Welding Gauge Catalog Vietnamese PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật