CAT#3. ADJUSTABLE FILLET WELD GAGE

Đo độ rộng, độ cân xứng cạnh mối hàn góc. Đo độ cao đỉnh mối hàn góc

Product Downloads

Download Language File Type
Welding Gauge Brochure English PDF
Welding Gauge Catalog Vietnamese PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật