Các ống và thanh chuẩn dùng trong kiểm tra dòng xoáy

Gồm nhiều rãnh khía ngang và dọc ở bề mặt bên trong và bên ngoài.

Product Downloads

Download Language File Type
Calibration Blocks Brochure English PDF
Calibration Blocks Catalog Vietnamese PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật