Bộ thiết bị kiểm tra từ tính-Standard Mag Kit

Là bộ thiết bị nhỏ gọn dạng hệ thống cố định, phù hợp trong kiểm tra các chi tiết sản xuất cơ khí nhỏ, kinh phí đầu tư không nhiều đáp ứng được một số nhu cầ...

  • Bao gồm:
    • Bàn dài 39", cuộn dây từ hóa 11" ( mã số 69420) và bộ tạo nguồn P-70 hoặc P-1500.
    • Mã số: 69360-11

Product Downloads

Download Language File Type
Standard Mag Kit Brochure English PDF
Standard Mag Kit Catalog Vietnamese PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật