Bộ tấm NiCr kiểm tra độ nhạy

Bộ tấm NiCr kiểm tra độ nhạy

  • 506251 tấm độ sâu vết nứt 10 micron
  • 506252 tấm độ sâu vết nứt 20 micron
  • 506253 tấm độ sâu vết nứt 30 micron
  • 506254 tấm độ sâu vết nứt 50 micron
  • 184400 bộ gồm 4 tấm trên.

Product Downloads

Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật