Bộ điều tiết áp lực nước

Bộ điều tiết áp lực nước

  • Điều chỉnh từ 2 psig đến 125 psig
  • Mã số: 
    • 513756 1/2” I.P.S
    • 513757 3/4" I.P.S
    • 513758 1" I.P.S

Product Downloads

Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật