Phòng Kiểm định- Hiệu chuẩn Quốc Huy đã được Văn Phòng Công nhận Chất Lượng - Bộ Khoa học Công nghệ (BoA) đánh giá và công nhận Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 (Số hiệu: VILAS 885). 

Năng lực kiểm định- hiệu chuẩn được công nhận theo ISO/IEC 17025:2005

 • Thiết bị đo chiều dày lớp phủ
 • Thiết bị kiểm tra dòng xoáy dạng màn hình trở kháng
 • Thiết bị siêu âm dò khuyết tật
 • Thiết bị siêu âm đo chiều dày
 • Đầu đo thiết bị nội soi
 • Thiết bị đo mật độ quang học
 • Thiết bị đọc phim X-Quang Công Nghiệp
 • Thiết bị bột từ loại gông từ

Năng lực kiểm định- hiệu chuẩn mở rộng (theo ủy quyền của nhà sản xuất)

 • Thiết bị phân tích thành phần kim loại theo phương pháp OES.
 • Thiết bị phân tích thành phần kim loại theo phương pháp XRF.
 • Thiết bị đo cường độ ánh sáng UV-VIS.
 • Thiết bị siêu âm dò khuyết tật.

Vui lòng xem thông tin chi tiết tại link sau:https://quochuy.com/blogs/dich-vu-ky-thuat/dich-vu-kiem-dinh-hieu-chuan

Tin tức Sự kiện

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật