Quốc huy cung cấp dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng cho các thiết bị sau:

  • Các thiết bị kiểm tra không phá hủy (Thiết bị siêu âm dò khuyết tật/ Siêu âm đo chiều dày, Thiết bị nội soi công nghiệp,Thiết bị dòng xoáy, gông từ xách tay, …).
  • Thiết bị đo cầm tay.
  • Dụng cụ và máy công cụ (Cờ lê thủy lực, Thiết bị sửa van- thử van, Máy tiện/ phay/ bào, ...).

Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng theo ủy quyền của nhà sản xuất :

  • Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ/ áp suất/ tín hiệu tự động (Ametek).
  • Thiết bị phân tích hợp kim: Quang phổ phát xạ OES, Huỳnh quang tia X XRF, Quang phổ Laser LiBS (Hitachi High Tech).
  • Thiết bị Xray 2D/ 3D (CT) (GE).

Sửa chữa/ bảo dưỡng máy siêu âm USM 36 Sửa chữa/ bảo dưỡng thiệt bị hiệu chuẩn nhiệt độ
Sửa chữa/ bảo dưỡng thiết bị phân tích hợp kim Sửa chữa/ bảo dưỡng thiết bị đo biên dạng bề mặt
Sửa chữa/ bảo dưỡng thiết bị Xray 2D/3D Sửa chữa/ bảo dưỡng máy tiện
Download Language File Type
Brochure dịch vụ kỹ thuật English PDF

Dịch vụ kỹ thuật

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật