Trung tâm đào tạo Quốc Huy thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo Thử nghiệm Không phá hủy (NDT), Phân tích mô tơ điện, Phân tích rung động, cụ thể như sau:

  • Kỹ thuật Kiểm tra siêu âm (UT)- level 1, level 2, level 3.
  • Kỹ thuật Kiểm tra siêu âm Phase Array (PA)- level 1, level 2, level 3.
  • Kỹ thuật Kiểm tra từ tính (MT)- level 1, level 2, level 3.
  • Kỹ thuật Kiểm tra thẩm thấu (PT)- level 1, level 2, level 3.
  • Kỹ thuật Kiểm tra X quang (RT)- level 1, level 2, level 3.
  • Kiểm tra dòng xoáy (ECT)- level 1, level 2, level 3.
  • Kiểm tra trực quan từ xa (RVI)
  • Kiểm tra độ cứng (HT)
  • Kiểm tra Motor điện
  • Phân tích rung động- level 1, level 2, level 3.

Các tiêu chuẩn áp dụng: SNT-TC-1A, ISO 9712, PCN, ISO-18436-2

Đào tạo phân tích rung động Đào tạo kiểm tra siêu âm
Download Language File Type
Brochure dịch vụ kỹ thuật English PDF
Dịch vụ kỹ thuật

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật