Nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm tra chính xác và nhanh chóng tại hiện trường, Quốc Huy sẽ cung cấp cho khách hàng các giải pháp như:

  • Kiểm tra motor với các thiết bị như: AT5 (Alltest Pro)
  • Kiểm tra độ dày vật liệu với các thiết bị như: DM 4 (GE), Cygnus 2+ (Cygnus).
  • Kiểm tra nội soi động cơ, đường ống với các thiết bị như: XL Pro (GE), XL Vu (GE), P341 (SPX)
  • Kiểm tra thành phần vật liệu với các thiết bị như: PM2 (Oxford), Vulcan Expert (Oxford), XMET 8000 (Oxford)
Kiểm tra thành phần vật liệu Kiểm tra nội soi động cơ
Kiểm tra motor Kiểm tra độ dày vật liệu
Download Language File Type
Brochure dịch vụ kỹ thuật English PDF
Dịch vụ kỹ thuật

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật