Thiết bị kiểm tra liên kết COMPOSITE - Model BONDTRACER

Thiết bị kiểm tra nhanh cấu trúc trên sợi Cacbon và liên kết trên vật liệu composite

Liên hệ
  • Sử dụng dễ dàng và đơn giản với cả những người chưa có kinh nghiệm về NDT
  • Đánh giá nhanh tình trạng của các cấu trúc sợi Cacbon và liên kết nhựa Composite
  • Thông báo kết quả tức thời bằng tín hiệu đèn LED

Product Downloads

Download Language File Type
BondTracer Brochure English PDF
BondTracer Catalog Vietnamese PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật