Facebook youtube Twitter
Sản phẩm
1. Kiểm tra siêu âm (UT) 2. Kiểm tra độ cứng (HT) 3. Kiểm tra dòng xoáy (ET) 4. Chụp ảnh bức xạ (RT) 5. Kiểm tra hình ảnh từ xa (nội soi) 6. Kiểm tra từ tính (MT) 7. Kiểm tra thẩm thấu (PT) 8. Thước đo mối hàn - mẫu chuẩn 9. Thiết bị phân tích vật liệu OES/ XRF 10. Kiểm tra Cáp thép - Bồn bể (MFL) 11. Kiểm tra bê tông 12. Thiết bị ktra Lớp phủ - Ăn mòn 13. Guided Untrasonic
 
Đối Tác Chiến Lược
Liều kế cá nhân RAD-60S (Hãng RADOS)
Download category -CatalogEN
-CatalogVN
Liều kế cá nhân RAD-60S (Hãng RADOS)
- Đo liều và suất liều tương đương trong môi trường phát tia gamma hoặc tia X với mức năng lượng từ 50keV đến 1.3MeV ; đo được bức xạ beta với đầu dò bên ngoài.
- Dải đo rộng: suất liều từ 0.05 μSv/h đến 99.99 mSv/h, liều từ 0.001 đến 999.9 mSv
- Tự động chỉ thị dải đo bằng tín hiệu đèn flash LED.
- Kích thước: 92 x 199 x 44 mm
- Khối lượng : 650 g kể cả pin

[ Quay lại ]
Sản phẩm khác
Download category -CatalogEN
-CatalogVN
Thiết bị đo liều phóng xạ RDS-30 (Hãng RADOS)
- Đo liều và suất liều tương đương trong môi trường phát tia gamma hoặc tia X với mức năng lượng 48 keV -> 1.3 MeV
- Dải đo suất liều: từ 0.01 μSv/h tới 100 mSv/h hay 1 μrem/h tới 10 rem/h
- Dải đo liều: từ 0.01 μSv tới 1 Sv hoặc từ 1 μrem tới 100 rem
- Cảnh báo khi liều và suất liều vượt giới hạn cho phép, bằng tín hiệu đèn và âm thanh
- Cấp bảo vệ Ip67
- Kích thước: 78 x126 x 32 mm
- Khối lượng: 220 g kể cả pin
- Bộ bao gồm: phần mềm CSW, dây đeo tay, dây đeo vai, hướng dẫn sử dụng.
Download category -CatalogEN
-CatalogVN
Máy đo liều phóng xạ RDS-110 (Hãng RADOS)
- Đo liều và suất liều tương đương trong môi trường phát tia gamma hoặc tia X
với mức năng lượng từ 50keV đến 1.3MeV ; đo được bức xạ beta với đầu dò
bên ngoài.
- Dải đo rộng: suất liều từ 0.05 μSv/h đến 99.99 mSv/h, liều từ 0.001 đến
999.9 mSv
- Tự động chỉ thị dải đo bằng tín hiệu đèn flash LED
Download category -CatalogVN
Thiết bị đo liều phóng xạ Inspector+ (Hãng SE International)
- Đo liều và suất liều tương đương trong môi trường phát tia gamma hoặc tia X
Dải đo: mR/hr  (0.001 to 100); CPM (0 to 350,000); μSv/hr (0.01 to 1000); CPS (0 to 5000)
- Bộ đếm: 1 đến 9,999,000 lần
Download category -CatalogVN
Găng tay chì
- Độ dày chì tương đương : 0.10mm
- Độ dày danh định : 30 mils
- Độ truyền qua : 50%
- Một nửa giá trị độ dày: 0.80mm
- Hệ số hấp thụ tuyến tính : 0.87mm
Download category -CatalogEN
-CatalogVN
Đèn đọc phim- Verlux-Compact 18/54
- Đạt tiêu chuẩn EN 255580,
- ASTM 1390-90
- Độ đen đọc tối đa 4.5D
- Kích thước màn sáng: 6 x 25 cm
- Nguồn cấp : 220VAC/50Hz
- Kích thước: 475 x 230 x 60 mm
Download category -CatalogEN
-CatalogVN
Đèn đọc phim Spectrolux-Compact 54-Deluxe
- Tiêu chuẩn EN 255580, ASTM 1390-90
- Độ đen đọc tối đa 4.5D
- Kích thước màn sáng: 10 x 36 cm
- Thời gian sống của đèn: 2000 hr
- Nguồn cung cấp: 220VAC
- Vỏ bọc: nhôm
- Kích thước: 475 x 230 x 60mm
Sản Phẩm Nổi Bật

Thiết bị nội soi 3D
XGL3
Thiết bị nội soi
XL go+

Thiết bị quét Film
CRx 25P

DXR250U-W
DXR250C-W
 

Thiết bị siêu âm
USM Vision

Ktra khuyết tật/đo chiều dày
USM Go / DMS Go


Kiểm tra khuyết tật/ăn mòn
Phasor XS/DM

Thiết bị kiểm tra cáp thép
Intros

Thiết bị kiểm tra khuyết tật
USM 35X

Thiết bị đo chiều dày
DMS2


Phân tích vật liệu
mPluse
 

Phân tích vật liệu
Xmet 7500
 

Phân tích hợp kim
PMI Master Pro


Thiết bị kiểm tra độ cứng
MIC 20


Thiết bị kiểm tra độ cứng
MIC 10


Đo chiều dày dưới nước Cygnus 1 Under Water


Thiết bị kiểm tra khuyết tật
Mentor EM