Hệ thống kiểm tra tang trống máy bay tự động- Model WheelScan 5

Hệ thống sử dụng phương pháp dòng xoáy để kiểm tra khuyết tật của các tang trống trong ngành hàng không. Thiết bị sử dụng đơn giản và hiệu quả cao.

Liên hệ
  • WheelScan 5 được thiết kế riêng cho kiểm tra bánh máy bay
  • Cấu hình được thiết lập cho từng bánh máy bay cần kiểm tra
  • Kết quả đo chính xác với bộ mã hoá kết quả vị trí tuyến tính
  • Chức năng Auto Truk Plus bảo đảm kiểm tra 100% bề mặt cần kiểm tra
  • Phần mềm báo cáo Whirs giúp đánh giá và phân tích kết quả trên biểu đồ

Product Downloads

Download Language File Type
WheelScan 5 Brochure English PDF
WheelScan 5 Catalog Vietnamese PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật