Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Thiết bị rửa film tự động- Model NDT U

Chu kỳ rửa Film 5/8 phút, tốc độ rửa Film 375 film/h (9 x 12 cm), 40 film/h (35x 43 cm)


Thiết bị sấy film tự động- Model NDT Dryer

Thiết bị nhỏ gọn,dễ sử dụng làm khô nhanh Film chụp.


Thiết bị nạp film tự động- Model NDT Feeder

Thiết bị sử dụng để nạp Film vào máy rửa Film tiết kiệm thời gian 240 Film/h


STRUCTURIX S Eco

Chu kỳ rửa Film 5/8 phút, tốc độ rửa Film 720 fiml/h (6x12cm), 30 film/h (35x43cm)


Thiết bị rửa film tự động- Model NOVA

Chu kỳ rửa Film 8 phút, tốc độ rửa Film 30 film/h (35x43cm)


Thiết bị rửa film tự động- Model NDT M eco

Chu kỳ rửa Film 9 phút, tốc độ rửa Film 92 film/h (10x48cm), 30 film/h (35x43cm)


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật