Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Thiết bị MFL kiểm tra bồn bể- Model INTROCOR M150

INTROCOR M-150 là thiết bị được thiết kế để kiểm tra sàn bồn, thành bồn và thép tấm


Thiết bị MFL kiểm tra băng tải- Model INTROCON

Thiết bị giúp kiểm tra ăn mòn, vết gẫy, đứt của cáp trong băng tải nhanh chóng chính xác.


Thiết bị MFL kiểm tra cáp- Model MH100- 150

Kiểm tra cáp với đường kính từ 100-150 mm


Thiết bị MFL kiểm tra cáp- Model MH80- 120

Kiểm tra cáp với đường kính từ 80-120 mm


Thiết bị MFL kiểm tra cáp- Model MH60- 85

Kiểm tra cáp với đường kính từ 60-85 mm


Thiết bị MFL kiểm tra cáp- Model MH24- 64 M3

Kiểm tra cáp với đường kính từ 24-64 mm


Thiết bị MFL kiểm tra cáp- Model MH24- 64

Kiểm tra cáp với đường kính từ 24-64 mm


Thiết bị MFL kiểm tra cáp- Model MH40- 64

Kiểm tra cáp với đường kính từ 40-64 mm


Thiết bị MFL kiểm tra cáp- Model MH20- 40

Kiểm tra cáp với đường kính từ 20-40 mm


Thiết bị MFL kiểm tra cáp- Model MH6- 24F

Kiểm tra cáp với đường kính từ 6-24 mm


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật