Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Cuộn dây từ hóa dạng phẳng

Kiểm tra các vật nhỏ, hoặc các chi tiết dạng vòng


Giá đỡ di động dạng bánh lăn

Cơ động và bền, sử dụng di chuyển trên hệ thống kiểm tra từ tính


Kẹp từ

Được sử dụng để kết nối với đầu cáp 0/4 để kết nối với thanh dẫn trung tâm


Miếng đỡ các chi tiết nhỏ

Bền và sử dụng để kết nối 2 thanh dẫn trung tâm kích thước nhỏ


Kiềm kẹp

Dùng để kẹp các thanh dẫn trung tâm, sử dụng cho các ứng dụng kiểm tra di động Thỏa tiêu chuẩn: ASTM E709-08, ASTM E1444, BPVC


Cuộn coil vòng dây mềm

Dạng coil mềm, tạo từ trường dọc, đường kính 24"


Đầu nối chuyển đổi cáp

Tạo kết nối với vòng Ring ở đầu


Đầu cuối cáp 4/0

Kết nối vời: Coil, thanh dẫn trung tâm, dây tạo từ trường...


Đầu nối cáp 4/0

Bền và sử dụng kết nối với các thiết bị của Magnaflux


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật