Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Bột từ khô màu vàng - 2 Yellow

Sử dụng trên nền vật liệu tối


Bột từ khô màu đen - 3A Black

Sử dụng trên nền vật liệu trắng


Bột từ khô màu xám - 1 Gray

Sử dụng trên nền vật liệu sáng


Mực từ huỳnh quang chưa pha MG-3410 (mực từ chưa pha MG410 & chất phụ gia)

Dạng bột, màu xanh lá cây dưới ánh sáng huỳnh quang.


Mực từ chưa pha MG-410

Dạng bột, màu xanh lá cây dưới ánh sáng huỳnh quang.


Mực từ huỳnh quang dạng hỗn hợp khô 20B

Dạng bộ được sử dụng chung với dung dịch WA-2B


Mực từ huỳnh quang pha sẵn 14A Aqua-Glo

Pha sẵn, loại bình xịt được pha với nước độ nhạy rất cao dùng chung với đèn tia cực tím


Mực từ huỳnh quang dạng hỗn hợp 14A Redi- Bath

Pha sẵn tổng hợp, độ nhạy rất cao dùng chung với đèn tia cực tím


Mực từ huỳnh quang pha sẵn 14AM (Aerosol)

Pha sẵn, loại bình xịt độ nhạy rất cao dùng chung với đèn tia cực tím


Mực từ huỳnh quang chưa pha 14A

Dạng chưa pha, độ nhạy rất cao dùng chung với đèn tia cực tím


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật