Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Thuốc hiện SKD-S2

Bình xịt với khối lượng 330g/450ml, tạo tương phản các chỉ thị với bề mặt kiểm tra.


Thuốc thấm rửa bằng nước ZL-15B

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang, được sử dụng trong các hệ thống thẩm thấu, Level 1/2 độ nhạy thấp


Thuốc thấm rửa bằng nước ZL-19

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang, được sử dụng trong các hệ thống thẩm thấu, Level 1 độ nhạy thấp, sử dụng trong Method A


Thuốc thấm rửa bằng nước ZL-60D

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang, được sử dụng trong các hệ thống thẩm thấu, Level 2 độ nhạy trung bình, sử dụng trong Method A


Thuốc thấm rửa bằng nước ZL-67

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang, được sử dụng trong các hệ thống thẩm thấu, Level 3 độ nhạy rất cao, sử dụng trong Method A


Thuốc thấm PE ZL-27A

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang, được sử dụng trong các hệ thống thẩm thấu, Level 3 độ nhạy rất cao, sử dụng trong Method B


Thuốc thấm PE ZL-37

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang, được sử dụng trong các hệ thống thẩm thấu, Level 4 độ nhạy tốt nhất, sử dụng trong Method B


Thuốc hiện dạng bột ZP-4B

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang với đèn UV độ nhạy cao, dùng trong Form A


Thuốc hiện khô ZP-9F

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang với đèn UV độ nhạy cao, dùng trong Form D


Thuốc hiện tan trong nước ZP-14A

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang với đèn UV độ nhạy cao, làm sạch bằng nước dùng trong Form B


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật