Hoặc chọn các danh mục bên dưới →


Thiết bị phát hiện rò rỉ nắp khoang chứa - Model Cygnus Hatch Sure

Thiết bị phát hiện nhanh rò rỉ nắp khoang chứa, tín hiệu báo động bằng âm thanh và hiển thị dạng số, biêu đồ trên màn hình LCD


Thiết bị phát hiện rò rỉ với màn hình số- Model CYGNUS CygScope RD

Thiết bị phát hiện nhanh rò rỉ và báo hiệu bằng âm thanh, thanh chỉ thị trên màn hình, đèn LEB và biên độ âm thành trên màn hình LCD


Thiết bị phát hiện rò rỉ, chỉ thị đèn Led - Model Cygnus CygScope R

Thiết bị phát hiện nhanh rò rỉ và báo hiệu bằng âm thanh, thanh chỉ thị trên màn hình và đèn LEB


Phần mềm Module RTM - USLT 2000

Phần mềm đo độ dày chính xác đối với các tấm mỏng hay lớp mạ mỏng Dải đo: 0.15 mm đến 1.5 mm với độ chính xác ± 5 μm


Phần mềm Modul FFT (USLT)

Phần mềm phân tích đặc tính phản xạ của vật liệu


Phần mềm Modul EHT-USLT 2000

Phần mềm phân tích và đo độ xâm nhập liên kết hàn


Phần mềm UltraWELD

Phần mềm quản lý và phân tích dữ liệu cho mối hàn laser trong ngành công nghiệp ô tô


Phần mềm Database MANAGER

Phần mềm quản lý dữ liệu cho việc đánh giá và quản lý dữ liệu cho hệ thống kiểm tra mối hàn áp lực


Phần mềm UltraLOG/UltraLOG 3

Phần mềm đánh giá mối hàn điểm áp lực


Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật