Triển khai thực hiện Dịch vụ kỹ thuật: Phân tích thanh phần vật liệu

Phân tích hợp kim độ chính xác cao tại phòng thí nghiệm. Phân tích hợp kim KHÔNG cắt mẫu tại phòng thí nghiệm hoặc tại hiện trường. Phân tích kim loại nặng t...


Thông tin thiết bị siêu âm mới USM36q

Thông tin thiết bị siêu âm mới USM36


Giới thiệu sản phẩm mẫu chuẩn ARMI

Tổ chức quốc tế về mẫu vật liệu chuẩn phân tích ARMI được sáng lập năm 1984 nhằm mục đích chế tạo ra các vật liệu chuẩn được công nhận (CRMs) trong công nghi...Contact Us

Contact us for product and technical solutions advice.