Phòng Kiểm định- Hiệu chuẩn Quốc Huy đã được Văn Phòng Công nhận Chất Lượng - Bộ Khoa học Công nghệ (BoA) đánh giá và công nhận Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 (Số hiệu: VILAS 885). 

Năng lực kiểm định- hiệu chuẩn được công nhận theo ISO/IEC 17025:2005

 • Thiết bị đo chiều dày lớp phủ
 • Thiết bị kiểm tra dòng xoáy dạng màn hình trở kháng
 • Thiết bị siêu âm dò khuyết tật
 • Thiết bị siêu âm đo chiều dày
 • Đầu đo thiết bị nội soi
 • Thiết bị đo mật độ quang học
 • Thiết bị đọc phim X-Quang Công Nghiệp
 • Thiết bị bột từ loại gông từ

Năng lực kiểm định- hiệu chuẩn mở rộng (theo ủy quyền của nhà sản xuất)

 • Thiết bị phân tích thành phần kim loại theo phương pháp OES.
 • Thiết bị phân tích thành phần kim loại theo phương pháp XRF.
 • Thiết bị đo cường độ ánh sáng UV-VIS.
 • Thiết bị siêu âm dò khuyết tật.

 

Dịch vụ kỹ thuật

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật