• Bảo dưỡng thiết bị quang phổ phân tích hợp kim.
  • Bảo dưỡng thiết bị Xray 2D/ 3D (CT)
Dịch vụ kỹ thuật

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật