Quốc Huy là đại diện chính thức của Vibration Institute tại Việt Nam để tổ chức các khóa học và thi theo tiêu chuẩn ANSI

Các khóa đào tạo:

 1. Kiến thức cơ bản về rung động
 2. Phân tích rung động bậc I (Cat I)
 3. Phân tích rung động bậc II (Cat II)
 1. Cơ bản về rung động
 • Giới thiệu về Rung động
 • Các bộ phận của một chương trình bảo trì dự đoán trước
 • Xác định các lỗi căn bản
 • Các đặc điểm và hình dạng rung động chỉ thị lỗi.
 • Thông tin trợ giúp cho việc bắt đầu một chương trình giám sát tình trạng máy móc bằng phân tích rung động
 1. Phân tích rung động bậc I
 • Nguyên lý về Rung động
 • Thu nhận dữ liệu Rung
 • Xử lý dữ liệu Rung
 • Giám sát tình trạng
 • Phân tích lổi
 • Công việc khắc phục
Dịch vụ kỹ thuật

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật