Quốc Huy là đại diện chính thức của viện rung động Mỹ (Vibration Institute) tại Việt Nam để tổ chức các khóa học và thi theo tiêu chuẩn ISO 18436-2

Các khóa đào tạo:

    1. Kiến thức cơ bản về rung động

 • Giới thiệu về Rung động
 • Các bộ phận của một chương trình bảo trì dự đoán trước
 • Xác định các lỗi căn bản
 • Các đặc điểm và hình dạng rung động chỉ thị lỗi.
 • Thông tin trợ giúp cho việc bắt đầu một chương trình giám sát tình trạng máy móc bằng phân tích rung động

    2. Phân tích rung động bậc I (Cat I)

 • Nguyên lý về Rung động
 • Thu nhận dữ liệu Rung
 • Xử lý dữ liệu Rung
 • Giám sát tình trạng
 • Phân tích lổi
 • Công việc khắc phục

    3. Phân tích rung động bậc II (Cat II)

Dịch vụ đào tạo

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật